تنظیم صدای زنگ فکس برادر 1020e

تاریخ خبر: 1393/8/7

تنظیم صدای زنگ فکس برادر 1020e

تنظیم صدای زنگ 

صدای زنگ را میتوان زمانیکه از دستگاه استفاده نمی شود تنظیم کرد می توانید اندازه ای برای بلندی صدای زنگ تنظیم نمائید و یا دو علانت بالا یا پائین را آنقدر فشار داد تا صدای زنگ قطع شود .

برای تنظیم صدای زنگ می توانید کلیدهای بالا یا پائین را فشار دهید با فشار هر کدام از دکمه های فاکس دستگاه زنگ می زند و می توان تنظیم دلخئاه را شنید صفحه نمایشگر تنظیم انتخاب شده را نشان می دهد با فشار هر کلید میزان صدا به سطح جدیدی می رسد . و آخرین سطح انتخابی تا زمانیکه آنرا تغییر نداده اید باقی خواهد ماند .

تنظیم آهنگ انتظار 

می توان دستگاه را طوری تنظیم نمود که در حالت انتظار آهنگ پخش کند یا خیر . 

کلید Menu / Set ، 1 ، 5 . را بزنید . 

کلید بالا یا پائین را برای روشن یا خاموش کردن بزنید و زمانیکه صفحه نمایشگر انتخاب مورد نظر شما را نشان می دهد کلید Menu / Set را بزنید . 

کلید Stop / Exit را بزنید .