وضوح در فاکس برادر 1020-1030

تاریخ خبر: 1393/8/11

وضوح در فاکس برادر 1020-1030

وضوح (Resolution) 

اگر در تغذیه اتوماتیک مدارک سندی وجود داشته باشد می توانید کلید Resolution را بزنید تا زمانیکه گزینه مورد نظر خود را در صفحه ندیدید مرتبا کلید را بزنید تا گزینه انتخابی خود را در صفحه ملاحظه نمایید .

Standard 

برای اکثر سندها مناسب است .

Fine 

برای پرینتهای کوچک مناسسب است و سرعت ارسال آن کمی پائین تر از حالت استاندارد است .

Super Fine 

برای کارهای هنری و کوچک مناسب است و سرعت ارسال آن کمی پائینتر از حد Fine است .

photo

برای نمونه هایی مناسب است که در آن از رنگهایی با سایه های خاکستری استفاده شده و سرعت ارسال آن بسیار پائین است .