شماره گیری با فاکس برادر 1020-1030

تاریخ خبر: 1393/8/11

شماره گیری با فاکس برادر 1020-1030

شماره گیری 

شماره گیری به صورت One Touch 

1- سند را به صورت وارونه وارد تغذیه اتوماتیک مدارک کنید . 

2- کلید One Touch مربوط به شماره ای که می خواهید شماره گیری نمائید را فشار دهید .

3- کلید Fax Start را بزنید . 

چنانچه از کلیدهای One Touch یا Speed Dial در موقعیتی که هیچ شماره ای در حافظه خود ندارند استفاده کنید صدای اخطار می شنوید و صفحه نمایشگر پیغام NOT ASSIGNED را نشان می دهد و صفحه نمایشگر بعد از 2 ثانیه دوباره به حالت عادی برمی گردد .

شماره گیری به صورت Speed Dial 

1- سند را به صورت وارونه وارد تغذیه اتوماتیک مدارک کنید . 

2- کلید Search / Mute را فشار دهید سپس کلید # را زده و دو رقمی که مربوط به شماره گیری SpeedDial است را وارد کنید . 

3- کلید Fax Start را فشار دهید .

جستجو 

میتوان اسامی ذخیره شده در حافظه Speed Dial و One Touch را جستجو نمود. اسامی طبق حروف الفبا مرتب می شوند .

1- سند را به صورت وارونه وارد تغذیه اتوماتیک مدارک کنید .

2- کلید Search / Mute را فشار دهید. 

3- برای پیدا کردن نام موردنظر با استفاده از صفحه کلید حرف اول اسم را وارد دستگاه کنید بعد جلو یا عقب را بزنید .

4- زمانیکه نام مورد نظر خود را در صفحه نمایشگر دیدید کلید Fax Start را بزنید .

کلید تکرا دستی و خودکار فاکس 

شماره گیری مجدد به صورت خودکار :

زمانیکه می خواهید فاکسی را ارسال نمایید چنانچه خطها شلوغ باشد دستگاه می تواند به صورت خودکار تا 4 بار در هر دو دقیقه شماره گیری کند .

تکرار شماره گیری به صورت دستی :

سند را با دوباره در جای خود قرار دهید و کلید Redial / Pause را بزنید و بعد Fax Start را برای شماره گیری مجدد آخرین شماره فشار دهید. 

Broadcasting 

میتوانید از شماره های ذخیره شده به صورت گروهی (Groups) ، One Touch ، Speed Dial استفاده کنید میتوان طی انجام چند مرحله ساده به طور خودکار حداکثر تا 112 فاکس را به جاهای مختلف ارسال نمود و بعد از اینکه عمل Brodcast کامل شد پیام Broad Cast Report گزارش ارسال پیام به طور خودکار چاپ می شود تا شما را از نتایج عملیات آگاه کند .

1- سند را به صورت وارونه وارد تغذیه کنید .

2- کلید Memory / Reports را بزنید صفحه نمایشگر نشان می دهد که چه مقدار حافظه وجود دارد . 

3- شماره های Speed Dial و One Touch را یکی پس از دیگری وارد کنید . شماره یا گروه شماره های ذخیره شده را جستجو کنید .

4- کلید Fax Start را بزنید دستگاه نمونه اصلی را در حافظه ذخیره می کند و سپس به تمامی شماره های وارد شده ارسال می نماید اگر خط اشغال بود دستگاه شماره را دوباره تکرار می کند .

جهت فسخ برنامه کلید Stop / Exit را بزنید و جهت فسخ کل برنامه کلید Menu / Set ،4 را فشاردهید .