نحوه تنظینات دریافت فکس با پرینتر های 4کاره

تاریخ خبر: 1393/9/3

نحوه تنظینات دریافت فکس با پرینتر های 4کاره

دریافت فاکس با فاکس برادر1020 - 1030

انتخاب نحوه دریافت فاکس 

روش دستی (Manual) :

در صورتیکه تعداد تلفنهای شما زیاد هستند و تعداد فاکسهایتان کم از این روش استفاده نمایید در این حالت باید تمامی تماسها را خود پاسخ دهید اگر صدای فاکس را شنیدید بگذارید دستگاه خود به صورت اتوماتیک پاسخ دهد سپس گوشی را بردارید.

فقط فاکس (Fax Only) :

اگرتنها قصد دریافت فاکس را دارید از این روش استفاده نمایید در این حالت دستگاه در حکم یک دستگاه فاکس عمل کرده و به تمامی تلفنها پاسخ می دهد با استفاده از این شیوه نمی توانید تماسهای مکالمه ای را دریافت کنید و تنها می توانید با فرستنده تماس بگیرید .

F / T :

اگر انتظار دریافت تعدادی زیادی فاکس را دارید و تعداد تلفنهایتان کم می باشد از این روش استفاده کنید دستگاه به طور خودکار به تمامی تماسها پاسخ می دهد اگر تماس فاکس باشد آن را پرینت میکند و اگر فاکس نباشد با صدای زنگ مخصوصی که با صدای زنگ شرکت متفاوت است به شما اعلام می کند که این یک تماس تلفنی است و باید گوشی را بردارید .

اگر این روش را انتخاب کردید باید دستورالعمل Ring Delay و F/T Ring Time را تنظیم نمایید.

TAD (FAX-1020e) :

این روش تنها در صورتی کاربرد دارد که دستگاه فاکس مجهز به پیغام گیر خارجی باشد در این زمان دستگاه پیغام گیر به دستگاه فاکس وصل بوده و به تمامی تلفنها پاسخ می دهد تماس گیرنده در ابتدا صدای پر شده و بعد صدای بوق فاکس را می شنود و بعد فاکس پرینت می شود این روش تنها با یک منشی تلفنی (صدای پر شده ) کار ویکند و F/T Ring Time در این روش کارایی ندارد و غیرفعال است .

TAD (FAX-1030e) :

در این دستگاه با پیام مرکزی دیجیتال برای صدا و فاکس آشنا می شوید زمانیکه دستگاه را برای پاسخگویی آماده می کنید ، دستگاه می تواند حداکثر تا 30 دقیقه پیغام را ثبت کند .

FAX Detect (دریافت آسان) :

در صورت استفاده از این ویژگی در زمان پاسخگویی به تلفنهای ارسال فاکس و با شنیدن صدای بوق دیگر مجبور به زدن دکمه Start نیستید تنها گوشی تلفن را بردارید چند ثانیه منتظر باشید اگر در صفحه نمایشگر پیغام RECIEVE مشاهده کردید یا از گوشی جانبی که به پریز مجزا وصل است صدای جیر شنیدید گوشی را بگذارید .

با انتخاب ON دستگاه به طور خودکار فاکسها را دریافت می کند 

با انتخاب SEMI تنها می توانید فاکسها و تلفنهایی را که خود مستقیما جواب می دهید دریافت کنید .

یا انتخاب OFF شما مجبور هستید خودتان Start را بزنید یا با زدن کد فعال کننده 51 دستگاه را فعال می کنید.

دستگاه فاکس بقیه کارها را انجام می دهد .

چنانچه در موقعیت ON قرار گرفتید اما دستگاه فاکس با وجود برداشتن گوشی خارجی یا جانبی به طور خودکار با فرستنده فاکس ارتباط برقرار نکرد کلید کد دریافت فاکس 51 را بزنید سپس گوشی را برداشته و کلید START را بزنید .

1- کلید 3،2، Menu/Set را بزنید .

2- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب حالت ON،SEMI،OFFبزنید و کلید Menu/Set را زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد فشار دهید.

3- کلید Stop/Exit را بزنید .

اگر دستگاه را روی ON گذاشته اید اما بعد از برداشتن گوشی جانبی ارتباط برقرار نشد کلید 51 را بزنید .

گوشی دستگاه را بردارید و SRART را بزنید .