آموزش تنظیم زنگ در فکس و چاپگر چند کاره

تاریخ خبر: 1393/9/3

آموزش تنظیم زنگ در فکس و چاپگر چند کاره

تنظیم تعداد زنگهای فاکس برادر 1020-1030

تنظیم Ring Delay : 

Ring Delay تعداد زنگهای دستگاه را پیش از پاسخگویی تعیین می کند .

1- کلید 1،2،Menu/Set  را بزنید اگر دستگاه 1020e دارید به مرحله 3 مراجعه نمایید.

2- کلید بالا یا پایین را برای انتخاب Ring Delay فشار دهید و بعد کلید Mewnu/Set را بزنید .

3- کلید بالا با پایین را جهت تعیین تعداد زنگها قبل از پاسخگویی دستگاه بزنید و زمانیکه صفحه نمایشگر تنظیمات شما را نشان داد کلید Menu/Set را بزنید .

4- کلید Stop/Exit را بزنید .

تنها برای فاکس 1030e چنانچه Toll Saver روشن باشد تنظیمات Delay Ring را به هم می زند Toll Saver باید خاموش باشد تا دستگاه تنظیمات را به کار گیرد .

تنظیم تعداد زنگ تلفن در روش F/T :

باید تعداد زنگهای دوگانه ای را که به هنگام تماس تلفنی به گوش می رسد در این دستگاه تنظیم نمایید این زنگ دوگانه بعد از زنگ اولیه تعیین شده توسط شرکت مخابرات زده می شود دستگاه فاکس برای مدت 20،30،40 یا 70 ثانیه زنگ می زند در حالیکه دیگر تلفنهای موجود در این خط از زنگ دوگانه برخوردار نیستند با این حال می توانید با کمک یک تلفن جانبی (که به پریز مجزایی وصل است و شماره آن همان شماره دستگاه فاکس است) جوابگوی تمامی تلفنها باشید. 

1- کلید 2،2،Menu/Set را بزنید .

2- کلید بالا یا پایین را برای تعیین تعداد زنگ تلفن فشار دهید و زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu/Set را بزنید. 

3- کلید Stop/Exit را بزنید.

توجه : اگر شخص تماس گیرنده گوشی را در زمانیکه فاکس زنگ می خورده بگذارد باز هم دستگاه طبق زمان تعیین شده زنگ می خورد. 

توجه داشته باشید که بعضی از دستگاههای فاکس در روش F/T نمیتواند به طور خودکار فاکس را دریافت کنند چراکه این دستگاهها بوق سه تایی تلفن را نمی زنند (CNG) اما این مسئله در مورد تمامی دستگاهها عمومیت ندارد. 

این دستگاه صدای زنگ فاکس F/T را در جواب تماسها نمی زند و تنها طبق تعداد تعیین شده صدای زنگ تلفن را می زند.

ثبت پیامهای دریافتی FAX / TEL(OGM) تنها در دستگاه 1030e :

این دستورالعمل با انتخاب شیوه F/Tتنها در دستگاه فاکس قابل اجراست و در پیغامگیر خارجی امکان اجرای این شیوه وجود ندارد در این شیوه تماس گیرنده با وجود شنیدن پیام شما نمی تواند پیغامی را برایتان ارسال نماید. 

1- کلید 8،3،Menu/Set را بزنید با توجه به صفحه نمایشگر می توانید دستورالعملهای FAX/TEL OGM،MSG CTR OGM یا OGM PAGING را انتخاب کنید .

2- کلید بالا یا پایین را برای انتخاب FAX/TEL OGM بزنید و بعد کلید Menu/Set را فشار دهید. 

3- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب  RECORD MSG فشار دهید و بعد کلید Menu/Set را بزنید سپس گوشی را برداشته و پیام را دریافت نمایید .

4- گوشی را بگذارید پیام شما پخش می شود .

5- کلید Stop/Exit را بزنید . 

لازم نیست حتما پیغامی داشته باشید سیستم F/T بدون پیغام تنها به تماس گیرنده کمک می کند که بداند دستگاه در چه موقعیتی قرار دارد.