چگونه با فکس کپی بگیرید

تاریخ خبر: 1393/9/4

چگونه با فکس کپی بگیرید

نحوه کپی گرفتن با فکس برادر 1020 و همچنین دیگر فاکس های مشابه با این مدل

عملیات کپی گرفتن :

برای گرفتن یک کپی از روی نسخه ای که به اندازه معمولیست یعنی نه کوچک و نه بزرگ شده تنها باید یک کلید را بزنید به خاطر داشته باشید دستگاه شما قادر نیست مطالبی که فاصله ای کمتر از 4 میلی متر با لبه کاغذ دارند را اسکن کند.

تهیه تک کپی

1- سند را به گونه ای که سر آن رو به پایین باشد وارد تغذیه دستگاه کنید .

2- دوبار کلید کپی را بزنید . 

برای فسخ کردن کلید Stop/Exit را بزنید .

زمانیکه دستگاه در حال کپی گرفتن است سند را نکشید.

وضوح تعریف شده دستگاه برای تک کپی در حالت S.FINE است.

برای عکسها وضوح را با استفاده از کلید Resolution روی PHOTO تنظیم کنید .

گرفتن چند کپی 

با استفاده از این دستگاه می توانید چندین کپی بگیرید همچنین می توانید نوع کپی را تعیین نمایید به عنوان مثال به صورت STACKED (ابتدا از صفحه اول به تعداد تعیین شده کپی گرفته شود و سپس از صفحه دوم و الی آخر) و یا به صورت SORTED (که ابتدا از صفحه اول تا آخر یک سری کپی گرفته شود و بعد از صفحات بعدی به همین ترتیب .)

میزان وضوح تعریف شده برای دستگاه در حالت چندین کپی به صورت Fine است .

1- سند را به گونه ای که سر آن رو به پایین باشد وارد تغذیه دستگاه کنید .

FAX : NO . & START 

COPY : PRESS COPY 

2- چنانچه از یک صفحه چندین کپی به صورت STACKED می خواهید کلید COPY را بزنید و یا اگر می خواهید به صورت SORTED کپی بگیرید کلید Sort را بزنید .

3- تعداد کپی مورد نظر را وارد کنید .

4- کلید Copy را بزنید .

میزان وضوح مناسب برای کپی های چندتایی FINE است برای پرینتهای کوچک یا کارهای هنری حالت S.FINE و برای عکس حالت PHOTO از کلید Resolution استفاده نمایید حالتهای PHOTO و S.FINE بیشتر از حالت FINE از حافظه استفاده می کنند.

اگر در حال کپی گرفتن به صورت چندین کپی و در زمان اسکن صفحه اول پیغام OUT OF MEMORY را دریافت کردید کلید Stop/Exit را بزنید تا عمل کپی متوقف شود . سپس شیوه تک کپی را انتخاب نمایید .

چنانچه دستورالعمل SORT را انتخاب کردید و در حال اسکن صفحات بعدی پیام OUT OF MEMORY را اعلام کرد می توانید با زدن کلید COPY/HELP به کپی گیرب از روی صفحات موجود در حافظه بپردازید و یا با زدن کلید Stop از برنامه خارج شوید برای شروع دوباره عمل کپی کلید Copy را برای چند کپی از یک صفحه بزنید . 

بزرگ نمایی ، کوچک نمایی

وقتی کپی میگیرید می توانید اندازه عکس پرینت شده را کوچک و بزرگ کنید جهت کوچک کردن سایز چاپ کاغذ A4 به صورت خودکار کلید AUTO را بزنید برای انتخاب سایز کوچکتر از آن %50 ، %75 ، %87 ، %93 را انتخاب کنید برای بزرگتر کردن سند %120 ، %125 یا %150 را انتخاب کنید و برای پرینت سندی در سایز اصلی خود %100 را بزنید .

1- نسخه اصلی را به گونه ای که سر آن رو به پایین باشد در تغذیه اتوماتیک وارد کنید .

2- کلید Enlarge/Reduce را بزنید .

3- برای تنظیم اندازه از کلیدهای بالا یا پائین استفاده کنید .

4- کلید copy را بزنید یا اگر چند برگ متوالی می خواهید کلید Sort را بزنید .

5- تعداد کپی هایی را که می خواهید وارد کنید .(حداکثر تا 99 عدد) مثلا عدد 9 را برای 9 کپی بزنید .

6- کلید copy را بزنید . 

وضوح مناسب برای سندهای کوچک و بزرگ شده FINE است وضوح سندهای کوچک یا کارهای هنری و عکس را با استفاده از کلید Resolution روی حالت S.FINE و برای عکس روی حالت PHOTO تنظیم کنید . وضوح S.FINE و PHOTO بیشتر از FINE مورد استفاده قرار می گیرند .