روش چاپ گزارش در چاپگر 4کاره برادر

تاریخ خبر: 1393/9/4

روش چاپ گزارش در چاپگر 4کاره برادر

در فکس برادر 1020 چگونه گزارش فکس های دریافتی یا ارسالی را چاپ کنید

چاپ گزارش 

برای گرفتن دو گزارش ارسال Transmission Verification Reports و Journal period نیلز به تنظیمات اولیه داریم :

1. TRANSMISSION 

کلید Menu / Set ،7 ،1 را بزنید .

یا 

کلید Menu / Set ، 7 ،2 را بزنید .

2 . JOURNAL PERIOD 

انتخاب نحوه دریافت و کیفیت فاکسهای ارسالی :

می توانید از این گزارش به عنوان مدرکی دال بر ارسال یک فاکس استفاده نمایید . این گزارش شامل زمان ، تاریخ ، نام و شماره فاکس ارسالی و نیز اینکه آیا فاکس ارسالی و نیز اینکه آیا غاکس موفقیت آمیز بوده یا خیر می باشد . 

زمانیکه این سیستم غیرفعال است تنها در صورتیکه اشتباهی در ارسال پیش اید گزارش پرینت می شود اگر در گزارش عبارت ERROR مشاهده کردید دوباره متن را فاکس کنید و اگر گزارش نشان داد که خوانایی برگه ها را چک کنید the readability of certain pages دوباره برگه ها را ارسال نمایید .

1- کلید Menu / set ،7،1 را بزنید .

2- برای انتخاب ON و OFF از کلید بالا و پائین استفاده کنید .

3- کلید Stop / Exit را بزنید .

چاپ گزارش از فاکس های ارسال در فاصله زمانی مشخص (Jurnal Period) 

میتوان دستگاه را در فواصل زمانی معین (1-3-6-12-24 ساعت و 2-4 یا 7 روز) برای گرفتن پرینت به حالت فعال (ON) تنظیم کرد ، چنانچه این سیستم OFF باشد می باید گزارش را به صورت دستی پرینت گرفت . 

1- کلید Menu / Set ،7،2 را بزنید .

2- از کلید بالا یا پائین برای انتخاب تنظیم مورد نظر استفاده کرده و بعد کلید Menu / Set را بزنید .

3- اگر 7 روز را انتخاب کردید صفحه نمایشگر از شما زمان شروع شمارش معکوس برای این 7 روز را سئوال خواهد کرد . برای انتخاب تنظیم مورد نظر کلید بالا یا پائین را بزنید و کلید Menu / Set را فشار دهید . 

4- زمان شروع عملیات را در قالب 24 سلعته وارد نمایید  و  بعداز این تنظیمات کلید Menu / Set را بزنید .

5- کلید Stop / Exit را بزنید .

به کارگیری کلیدهای مربوط به گزارش :

میتوان لیستها و گزارشات زیر را پرینت کرد : 

لیستی از عملیات پایه و مراحل عملیاتی را در اختیار قرار می دهد : 

1 . HELP LIST 

فهرستی از اسامی و شماره های ذخیره شده در حافظه One Touch و Speed Dial را بر اساس حروف الفبا در اختیار شما قرار می دهد . 

2 . QUICK - DIAL 

لیستی از 30 فاکس اخیر ارسال شده و یا دریافت شده را در اختیار شما قرار می دهد . TX به معنای فاکسهای ارسالی و PX به معنای فاکسهای دریافتی است . 

3- JOURNAL 

چنانچه این گزینه را انتخاب نمایید ، بعد از ارسال تمامی فاکس ، گزارش چاپ می شود . 

4 . TRANSMISSION

این گزینه به لیست اسامی و شماره های ذخیره شده در QUICK - Dial اشاره دارد که به ترتیب حروف الفبا لیست شده اند .

5 . TEL . INDEX 

تنظیمات را برای تنظیمات ابتدایی ، دریافت فاکس ، ارسال فاکس ، گزارش فاکس ، فاکسهای دور ، پیغام مرکزی و موارد دیگر لیست می کند .

6- SYSTEM SETUP 

خلاصه اطلاعات و میزان گنجایش حافظه را لیست می کند .

7- MEMORY STATUS 

چاپ یک گزارش 

1- مطمئن شوید که هیچ سندی در تغذیه اتوماتیک مدارک وجود ندارد .

2- کلید Memory / Reports را بزنید و بعد شماره گزارشی را که می خواهید پرینت بگیرید طبق موارد بالا وارد کنید ، مثلا کلید 6 را برای پرینت SYSTEM SETUP بزنید . 

3- کلید Stop / Exit را بزنید .