تنظیمات کالر آیدی یا همان مزاحم یاب در فاکس

تاریخ خبر: 1393/9/9

تنظیمات کالر آیدی یا همان مزاحم یاب در فاکس

 

سرویس تلفنی 

مزاحم یاب (Caller ID) 

مزاحم یاب سیستمی است که شماره تلفن تماس گیرنده بر روی صفحه نمایشگر تلفن کسی که با او تماس گرفته شده است می افتد به این ترتیب اگر موفق نشدید به تلفن کسی جواب بدهید می توانید شماره او را در حافظه بخوانید چراکه به محض برقرار شدن تماس شماره او در حافظه ثبت خواهد شد . 

برای برخورداری از چنین سیستمی می توانید به شرکت مخابرات منطقه خود مراجعه نمایید . 

فوائد سیستم Caller ID 

در محیط کار 

به سود کسبه است که زودتر به تماس مشتری پاسخ دهند و با این سیستم می توان تشخیص داد که کدام یک از تماسها مربوط به مشتری می باشد همچنین اگر شما از سیستم E-meil برخوردار هستید و یا اگر اطلاعات محرمانه ای دارید می توانید از جواب دادن به تماسهایی که تمایلی به آنها ندارید خودداری نمایید . 

در منزل

می توانید از جواب دادن به تماسهایی که تمایلی به جواب دادن به آنها ندارید خودداری نمایید . 

سیستم Caller ID چگونه کار می کند ؟

شماره تماس گیرنده روی صفحه نمایشگر می افتد (حداکثر تا 16 رقم ) و به محض برداشتن گوشی تلفن شماره محو می شود . 

علائم مهم :

چنانچه پیام #UNAVAILABLE روی صفحه نمایشگر نمایان شد ، یعنی تماس گیرنده از راه دور تماس می گیرد . 

چنانچه علامت #WITHHELD روی صفحه نمایشگر نمایان نشد ، PHONE PICK UP روی صفحه نمایان می شود . 

به نوع سیستم شبکه ای مربوط می شود . 

چک کردن لیست Caller ID 

حافظه Caller ID ظرفیت حداکثر سی شماره را دارد ، زمانیکه سی و یکمین تلفن زده شود اولین شماره به طور خودکار از لیست حافظه محو خواهد شد . همچنین می توانید از شماره های موجود در حافظه لیستی تهییه نمایید . 

1- کلید Menu / Set ، 0 ، 2 را فشار دهید . 

2- برای انتخاب DISPLAY ID از کلید بالا یا پائین استفاده نمایید و سپس کلید Menu / Set را بزنید .

3- برای دیدن شماره ای که در نظر دارید کلید بالا یا پائین را بزنید تا شماره های Caller ID موجود در حافظه لیست شوند و بعد کلید Menu / Set را فشار دهید . 

صفحه بعدی شماره تلفن ، تاریخ و ساعت را نشان می دهد . 

4- برای برگشت به عمل لیست شدن شماره ها از کلید بالا یا پائین استفاده نمایید و یا کلید Stop / Exit را بزنید .

چاپ لیست Caller ID 

1- کلید Menu / Set ،0 ، 2 را فشار دهید . 

2- جهت انتخاب پیام PRINT REPORT کلید بالا یا پائین را فشار دهید .

3- کلید Menu / Set را فشار دهید . 

چنانچه می خواهید از شماره های Caller ID برای شماره گیری مجدد استفاده نمایید : 

لطفا اطمینان حاصل نمایید که از روش درستی برای شماره گیری شماره های شهری یا بین شهری استفاده می کنید . 

لطفا اطمینان حاصل نمایید که تمامی جزئیات مربوط به شماره را رعایت کرده و پیش شماره مربوط را وارد کرده اید . 

دانستن این قضیه الزامیست که دستگاه شما ممکن است دقیقا اعداد شماره گیری شده را نشان ندهند .