تنظیم پیام های ضبط شده در فکس های منشی دار

تاریخ خبر: 1393/9/11

تنظیم پیام های ضبط شده در فکس های منشی دار

تنظیم قسمتهای ضبط کننده (Toll Saver)

با انتخاب این دستورالعمل ، اگر پیغامی نداشته باشید بعد از 4 بار زنگ زدن و چنانچه پیغامی داشته باشید بعد از 2 بار زنگ زدن دستگاه جواب می دهد . با استفاده از این روش زمانیکه با دستگاه فاکس تماس می گیرید . اگر 3 بار زنگ زد و متوجه شدید که پیغامی ندارید می توانید برای جلوگیری از هدر رفتن شارژ Toll ، گوشی را بگذارید . شما به دستگاه زنگ می زنید ، اگر سه بار زنگ زد متوجه می شوید که پیغامی ندارید و می توانید گوشی را بگذارید . 

توجه : چنانچه Toll Saver فعال (ON) باشد ، دیگر دستورالعمل Ring Delay قابل اجرا نخواهد بود . اگر بخواهید دستورالعمل Ring Delay را اجرا نمایید ، باید Toll Saver را در موقعیت OFF قرار دهید . 

1- کلید Menu / Set ، 2 ، 1 را بزنید . 

2- برای انتخاب TOLL SAVER از کلید بالا یا پائین استفاده نمایید و Menu / Set را بزنید . 

3- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب حالت ON یا OFF بزنید . 

4- کلید Stop / Exit را بزنید . 

صفحه نمایشگر ثبت ICM

با این سیستم می توانید صدای Speacer را برای پیغامهای تلفنی روشن و خاموش کنید در صورت خاموش بودن صفحه نمایشگر نمی توانید زمانیکه پیغام می رسد آنرا بشنوید . 

1- کلید Menu / Set ، 8 ، 5 را بزنید . 

2- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب حالت ON یا OFF بزنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

3-کلید Stop / Exit را بزنید . 

ضبط مکالمه 

در این مرحله با فشار کلید Play / Record هنگام مکالمه تلفنی می توانید صدا را ضبط کنید . مدتی را که می توانید از آن برای ضبط صدای خود استفاده نمایید به اندازه زمان ضبط پیغام دریافتی می باشد . هنگام ضبط شما و طرف مخاطب شما هر 15 ثانیه یک بار صدای بوقی را می شنوید . با استفادهاز Speacer Phone نمی توان صدا را ضبط کرد .