راه حل مشکلات ارسال فاکس یا کیفیت پرینت

تاریخ خبر: 1393/9/15

راه حل مشکلات ارسال فاکس یا کیفیت پرینت

چنانچه در کار با دستگاه فاکس دچار مشکل شدید : 

اگر احساس می کنید با مشکلی در رابطه با ارسال سند یا کیفیت پرینت مواجه شده اید ، اول یک کپی بگیرید چنانچه کیفیت چاپ خوب باشد ممکن است مشکل از دستگاه فاکس نباشد . مشکلات زیر رابررسی کنید و راه حلهای مربوطه را به کار برید .

مشکل در پرینت یا دریافت فاکس 

1 - پرینتی فشرده ، با خطوط راه راه افقی و اول و آخر جملات قطع شده اند .

راه حل :  چنین چیزی می توانید به دلیل خط تلفن یا ارتباط آن باشد . می توانید از سند یک کپی بگیرید و ببینید آیا باز هم همان مساله پیش می آید یا نه . اگر چنین بود با فروشندگان دستگاه تماس گیرید . 

2- خطوط سیاه عمودی به هنگام دریافت می افتد . 

راه حل : ممکن است اسکنر ارسال کننده کثیف باشد از او بخواهید که از سند کپی بگیرد و ببیند آیا اشکال در ارسال است یا نه و سعی کنید با دستگاه دیگری سند را دریافت نمایید . چنانچه مشکل تکرار شد با فروشندگان دستگاه تماس بگیرید .

مشکل در خط تلفن یا اتصال آن : 

1- زمانیکه با دستگاه فاکسی تماس می گیرید و جواب نمی دهد .

راه حل : اطمینان حاصل کنید که سیستم دریافت دستگاه در وضعیت مناسبی قرار دارد . بوق را چک کنید اگر امکان دارد با دستگاه خود تماس بگیرید تا ببینید چگونه جواب می دهد اگر باز پاسخی دریافت نکردید سیم اتصال را چک کنید به پریز دستگاه خود گوشی تلفن استاندارد دیگری وصل کنید . اگر با دستگاه خود تماس گرفتید و زنگ نخورد با شرکت تلفن تماس بگیرید . 

2- زمانیکه صدای بوق تلفن شنیده نمی شود .

راه حل : کلید Speaker Phone را بزنید (تنها در فاکس برادر 1030e) یا گوشی را بردارید اگر صدای بوق نشنیدید سیم اتصال دستگاه به پریز دیواری و اتصال گوشی تلفن به پریز دستگاه را چک کنید با تلفن دیگری که خط جداگانه ای دارد پریز دیوار را امتحان نمایید . اگر باز هم بوقی نشنیدید به شرکت مخابرات زنگ بزنید . 

مشکل در ارسال فاکس : 

1- کیفیت انتقال ضعیف دارد . 

راه حل : سعی کنید وضوح را به FINE یا S.FINE تغییر دهید برای امتحان عملکرد اسکنر دستگاه یک کپی بگیرید . 

2- شماره گیری انجام نمی شود .

راه حل : بوق تلفن را چک کنید . 

تنظیم TONE / PULSE را تغییر دهید . 

تمامی سیمهای اتصال خط را چک کنید . 

سیم اتصال تلفن را چک کنید . 

با استفاده از کلید Speaker phone یک فاکس دستی ارسال کنید (مختص دستگاه 1030e برادر) یا گوشی را بردارید و شماره گیری نمایید و پیش از زدن کلید Fax Start منتظر شنیدن بوق دریافتی شوید .

3- خط عمودی سیاه به هنگام ارسال می افتد . 

راه حل : به وسیله دستگاه یک کپی بگیرید چنانچه باز همان اشکال تکرار شد به این معناست که محیط اسکنر کثیف است . در پوش چلویی را بردارید و مسیر عبور کاغذ را چک کنید رل سفید رنگ اسکنر و خازن شیشه ای که در زیر آن قرار دارد را با الکل و پارچه ای تمیزی پاک کنید . 

مشکل در تماسهای گرفته شده : 

1-دستگاه پیام  F / T Pseudo - Ring in F / T Mode می دهد .

راه حل : دستگاه میداند تماس گرفته شده فاکس نیست بنابراین به شما علانت می دهد که جواب دهید . گوشی را برداری و کد خنثی کننده Remote را بزنید . (#51). 

2- مشکل در انتقال تماس تلفنی به دستگاه .

راه حل : اگر با گوشی دستگاه صحبت می کنید کلید Fax Start را بزنید و سریع گوشی را بگذارید چنانچه با یک گوشی جانبی صحبت می کنید کد 3 رقمی فعال کننده Remote را وارد کنید .(تنظیم کارخانه ای روی 51* تنظیم می باشد).زمانیکه جواب داد گوشی را بگذارید . 

3- چنانچه تماس ، فاکس نباشد دستگاه در حالت Receive mode قرار می گیرد . 

راه حل : چنانچه Fax Detect روشن باشد ، دستگاه نسبت به صداها حساستر می شود . در این صورت ممکن است دستگاه در حین صحبت تلفنی یا فاکس صداهایی تولید کند . فاکس را بازدن کلید Stop / Exit غیر فعال کنید . 

برای جلوگیری از این مطلب Fax Detect را خاموش کنید .

4 - پرینت گزارش فاکسهای ارسالی RESULT : ERROR 

راه حل : ممکن است در حین مکالمه اشکالاتی پیش آید . سعی کنید فاکس را دوباره ارسال نمایید . چنانچه مشکل حل نشد با شرکت مخابرات منطقه تماس بگیرید .