نحوه تعویض کارتریج در فکس برادر 1020

تاریخ خبر: 1393/9/16

نحوه تعویض کارتریج در فکس برادر 1020

نصب دوباره کارتریج 

1- برای باز شدن درب دستگاه کلید OPEN را بزنید .

توجه : دقت کنید دستتان به لبه تیز فلزی در دستگاه گیر نکند . 

2- کارتریج قبلی را بیرون آورید . 

3- STOPPER را از کارتریج جدید بیرون آورید . 

4- پیچ سیاه رنگ را در جهت عقربه های ساعت برای بستن ریبون بچرخانید . 

5- کارتریج را با فشار قسمت بالا وارد جایگاه خود کنید . 

6- دو لبه درب را گرفته ، پایین آورده و آنرا ببندید .