هشدارهایی درباره مواد مصرفی پرینترها

تاریخ خبر: 1393/9/26

هشدارهایی درباره مواد مصرفی پرینترها

هشدار

کارتریج های تونر مصرف شده را در شعله روباز نیندازید . این کار می تواند موجب احتراق ، سوختگی یا آتش سوزی شود . 

اگر به طور تصادفی تونر را ریختید یا به اطراف ریخته شد ، با دقت تونر را با یک پارچه مرطوب نرم تمیز کنید و از تنفس غبار تونر اجتناب کنید . هرگز برای تمیز کردن تونر ریخته شده از جاروبرقی استفاده نکنید ، انجام این کار سبب بروز نقص در کارکرد جاروبرقی می شود و یا سبب می شود که گرد و خاک به دلیل تخلیه شارژ استاتیک به اطراف پخش شود . 

احتیاط

کارتریج های تونر و سایر مواد مصرفی را دور از دسترس کودکان قرار دهید . اگر تونر را قورت دهید ، فورا با یک پزشک یا مرکز کنترل سم تماس بگیرید . 

سعی نکنید قطعات کارتریج تونر را از هم جدا کنید . تونر ممکن است پاشیده شود و وارد چشم ها و دهان شما شود . اگر تونر وارد چشم ها و دهان شما شد فورا آنها را با آب سرد بشویید و به پزشک مراجعه کنید . 

اگر تونر را از کارتریج تونر بیرون ریخته شد ، از تنفس کردن آن اجتناب کنید و مراقب باشید تونر با پوست شما تماس پیدا نکند . اگر تونر با پوست شما تماس پیدا کرد ، فورا آن را با صابون بشویید . اگر تونر را استشمام کردید یا پوست شما به دلیل تماس با تونر سوزش پیدا کرد ، فورا با یک پزشک یا مرکز کنترل سم تماس بگیرید .