نکاتی مهم درباره اتصالات پرینتر

تاریخ خبر: 1393/9/29

نکاتی مهم درباره اتصالات پرینتر

منبع تغذیه 

هشدارها : 

از سیم برقی غیر از سیم برق عرضه شده همراه دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .

سیم برق را تغییر ندهید یا خم نکنید و با نیروی زاید بر روی سیم فشار نیاورید . اجسام سنگین روی سیم برق قرار ندهید . آسیب به سیم برق می تواند منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود . 

با دستان خیس دوشاخه برق را به پریز نزنید یا از پریز جدا نکنید زیرا ممکن است موجب برق گرفتگی شود . 

برای پرینتر از سیم های دیگر یا پریزهای چند راهی برق استفاده نکنید . انجام این کار موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود . 

سیم برق را به هم نپیچانید یا گره نزنید زیرا ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود . 

دو شاخه برق را کاملا داخل پریز برق وارد کنید . بی توجهی به این مورد می تواند موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود . 

در زمان رعد و برق دو شاخه برق را به طور کامل از پریز برق جداکنید . بی توجهی به این مورد می تواند منجر به آتش سوزی ، برق گرفتگی یا عملکرد نادرست شود .

احتیاط 

فقط از منبع تغذیه ای که با ولتاژ مشخص شده در اینجا مطابقت دارد استفاده کنید . بی توجهی به این مورد می تواند موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .

در جایی که دستگاه به پریز برق وصل شده مانعی قرار ندهید تا بتوانید در مواقع اضطراری به راحتی سیم برق را جدا کنید .

نحوه استفاده 

هشدارها 

قطعات دستگاه را از هم جدا نکنید یا آن را دستکاری نکنید . قطعات دارای دمای زیاد و ولتاژ بالا در داخل دستگاه وجود دارند که ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شوند . 

اجازه ندهید کودکان به سیم برق و کابل ها یا قطعات داخلی یا الکتریکی دست بزنند . اینکار موجب صدمات شخصی جدی می شود . 

اگر از دستگاه سروصدای غیر عادی شنیده شد یا دود ، حرارت یا بوهای غیر عادی منتشر گردید ، لطفا با فروشنده مجاز تماس بگیرید . استفاده مستمر ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود . 

از اسپری های قابل اشتعال ، در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید . در صورت تماس مواد قابل اشتعال با قطعات الکتریکی دستگاه ، ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .