اسکنرهای فلت و مسطح اپسون

تاریخ خبر: 1395/4/12

اسکنرهای فلت و مسطح اپسون

شرکت اپسون به عنوان یکی از تولید کننده های ماشین های اداری اسکنرهای جدید خود را روانه بازار کرد. این شرکت و این برند بیشتر در زمینه تولید پرینترهای جوهر افشان معروف می باشد.

اسکنرهای فلت و مسطح به اسکنرهایی گقته می شود که دارای صفحه صاف می باشند و امکام اسکن اجسام و کتاب را برای شما فراهم میکنند.

در این بخش به معرفی اسکنرهای مسطح ( Flatbed ) شرکت اپسون می پردازیم

Scanner EPSON V600

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون وی 600 
سایز A4 
سرعت اسکن رنگی 6 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 6 ثانیه 
تکنولوژی CCD 
رزولوشن 9600 DPI 
اسکن نگاتیو و اسلاید 
پورت ارتباطی USB

------------------------------------------------------------------------

Scanner EPSON V500

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون وی 500 
سایز A4 
سرعت اسکن رنگی 14 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 14 ثانیه 
تکنولوژی CCD 
رزولوشن 9600 DPI 
اسکن نگاتیو و اسلاید 
پورت ارتباطی USB

------------------------------------------------------------------------

 

Scanner Epson V700

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون وی 700 
سایز A4 
سرعت اسکن رنگی14 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 14 ثانیه 
تکنولوژی CCD 
رزولوشن 9600 DPI 
اسکن نگاتیو و اسلاید 
پورت ارتباطی USB

------------------------------------------------------------------------

 

Scanner Epson V37

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون وی 37 
سایز A4 
سرعت اسکن رنگی 12.3 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 12.3 ثانیه 
تکنولوژی CCD 
رزولوشن 9600 DPI 
پورت ارتباطی USB

------------------------------------------------------------------------

 

Scanner Epson V370

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون وی 370 
سایز A4 
سرعت اسکن رنگی 12.3 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 12.3 ثانیه 
تکنولوژی CCD 
رزولوشن 9600 DPI 
اسکن نگاتیو و اسلاید 
پورت ارتباطی USB

------------------------------------------------------------------------

 

Scanner Epson V800

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون وی 800 
سایز A4 
سرعت اسکن رنگی 12.3 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 12.3 ثانیه 
تکنولوژی CCD 
رزولوشن 6400 DPI 
اسکن نگاتیو و اسلاید 
پورت ارتباطی USB

------------------------------------------------------------------------

 

Scanner EPSON V39

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون وی 39 
سایز A4 
سرعت اسکن رنگی 12.3 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 12.3 ثانیه 
تکنولوژی CIS 
رزولوشن 4800 DPI 
پورت ارتباطی USB

------------------------------------------------------------------------

 

Scanner EPSON V19

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون وی 19 
سایز A4 
سرعت اسکن رنگی 12.3 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 12.3 ثانیه 
تکنولوژیCIS 
رزولوشن 4800 DPI 
پورت ارتباطی USB

------------------------------------------------------------------------

 

Scanner Epson V750

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون وی 750 
سایز A4 
سرعت اسکن رنگی14 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 14 ثانیه 
تکنولوژی CCD 
رزولوشن 9600 DPI 
اسکن نگاتیو و اسلاید 
پورت ارتباطی USB

------------------------------------------------------------------------

 

Scanner Epson V850

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون وی 850 
سایز A4 
سرعت اسکن رنگی 12.3 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 12.3 ثانیه 
تکنولوژی CCD 
رزولوشن 9600 DPI 
اسکن نگاتیو و اسلاید 
پورت ارتباطی USB

------------------------------------------------------------------------

 

Scanner Epson 10000XL

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون ایکس ل 10000 
سایز A3 
سرعت اسکن رنگی 12.3 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 12.3 ثانیه 
تکنولوژی CCD 
رزولوشن 4800 DPI 
اسکن نگاتیو و اسلاید 
پورت ارتباطی USB

------------------------------------------------------------------------

 

Scanner Epson 11000Xl

اسکنر فلت ( مسطح ) اپسون ایکس ل 11000 
سایز A3 
سرعت اسکن رنگی 12.3 ثانیه 
سرعت اسکن سیاه سفید 12.3 ثانیه 
تکنولوژی CCD 
رزولوشن 4800 DPI 
اسکن نگاتیو و اسلاید 
پورت ارتباطی USB