ساعت حضور و غیاب TX2-TX9
  • ساعت حضور و غیاب TX2-TX9
ساعت حضور و غیاب TX2-TX9
  • ساعت حضور و غیاب TX2-TX9

ساعت حضور و غیاب TX2-TX9

امتیازکاربران از 1 رای1

  • وضعیت موجودی

    جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

TIMAX TX2 / TX9
ساعت حضور و غیاب اثر انگشتی  9 -2
جهت استفاده 100 پرسنل در مدل TX2
ثبت 4500اثر انگشت برای هر نفر 5 اثر انگشت در مدل X9
قابلیت اضافه کردن درگاه USB جهت تخلیه از طریق فلش مموری
امکان ارتباط به صورت online از طریق درگاه TCP / IP