حالت نمایش

Scanner Plustek OpticSlim 2610

اسکنر فلت ( مسطح ) پلاستک 2610
ماکسیمم سایز اسکن A4
سرعت اسکن رنگی 12 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 12 ثانیه
تکنولوژی CIS
رزولوشن 1200 DPI
اسکنر OpticSlim

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek Z300

اسکنر فیدر ( ADF ) پلاستک Z300
اسکن اتوماتیک جهت سایز A4
اسکن روزانه توصیه شده 500 برگ
سرعت اسکن : سایز 4*6 اینچ 2 ثانیه و A4 5 ثانیه
رزولوشن : 600 dpi
تکنولوژی لامپ اسکن LED
پورت ارتباطی : USB3.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek OpticSlim 1680H

اسکنر فلت ( مسطح ) پلاستک 1680
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 5 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 3 ثانیه
تکنولوژی CIS
اسکن روزانه توصیه شده 2500 برگ
رزولوشن 1200 DPI
اسکنر OpticSlim

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek OpticBook A320L

اسکنر فلت ( مسطح ) پلاستک ای 320 ال
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 8.8 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 8.8 ثانیه
تکنولوژی LED
اسکن روزانه توصیه شده 2500 برگ
رزولوشن 1600 DPI
اسکنر OpticBook مخصوص کتاب

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek PL1530

اسکنر فیدر و فلت پلاستک 1530
امکان اسکن رنگی دورو همزمان
اسکن روزانه توصیه شده 1000 برگ
سیاه و سفید، خاکستری: 15 برگ/ 30 تصویر در دقیقه
رنگی: 9 برگ/ 10 تصویر در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
پورت ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek OpticSlim 2600

اسکنر فلت ( مسطح ) پلاستک 2600
ماکسیمم سایز اسکن A4
سرعت اسکن رنگی 20 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 20 ثانیه
تکنولوژی CIS
رزولوشن 1200 DPI
اسکنر OpticSlim

امتیازمحصول
3
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustec OpticBook 4800

اسکنر فلت ( مسطح ) پلاستک 300
ماکسیمم سایز اسکن A4
سرعت اسکن رنگی 3.6 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 3.6 ثانیه
تکنولوژی CCD
اسکن روزانه توصیه شده 2500 برگ
رزولوشن 1200 DPI
اسکنر OpticBook مخصوص کتاب

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustec OpticBook 3800

اسکنر فلت ( مسطح ) پلاستک 3800
ماکسیمم سایز اسکن A4
سرعت اسکن رنگی 7 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 7 ثانیه
تکنولوژی CCD
اسکن روزانه توصیه شده 2500 برگ
رزولوشن 1200 DPI
اسکنر OpticBook مخصوص کتاب

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek A150

اسکنر اسناد 150 پلاستک
ماکسیمم سایز اسکن A4
اسکن روزانه 1500 برگ
سرعت 15 برگ در دقیقه و 30 ضفحه در دقیقه
دارای شبکه داخلی Ethernet
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن روی موبایل و فلش مموری

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek PL1500

اسکنر فیدر و فلت پلاستک 1500
امکان اسکن رنگی تک رو
اسکن روزانه توصیه شده 1500 برگ
سرعت اسکن 15 برگ در دفیقه
تکنولوژی اسکن CCD
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
پورت ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek OpticBook A311

اسکنر فلت ( مسطح ) پلاستک A 311
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 11.5 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 11.5 ثانیه
تکنولوژی CCD
اسکن روزانه توصیه شده 2500 برگ
رزولوشن 1200 DPI
اسکنر OpticBook مخصوص کتاب

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek Ps340s

اسکنر اسناد 340 پلاستک
ماکسیمم سایز اسکن A4
اسکن روزانه 3000 برگ
سرعت 40 برگ در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
امکان اسکن دورو هم زمان در این مدل وجود ندارد
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن تا طول 5000 میلیمتر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek OpticSlim 550

اسکنر فلت ( مسطح ) پلاستک 1180
ماکسیمم سایز اسکن A5
سرعت اسکن رنگی 3.4 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 3.4 ثانیه
تکنولوژی CIS
رزولوشن 600 DPI
اسکنر OpticSlim

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek OpticBook A320

اسکنر فلت ( مسطح ) پلاستک A 320
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 8.5 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 8.5 ثانیه
تکنولوژی CCD
اسکن روزانه توصیه شده 2500 برگ
رزولوشن 1600 DPI
اسکنر OpticBook مخصوص کتاب

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek SN8016U

اسکنر اسناد 8016 پلاستک SmartOffice
ماکسیمم سایز اسکن A3
اسکن روزانه 8000 برگ
سرعت 80 برگ در دقیقه و 160 ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 100 برگی
امکان اسکن تا طول 5000 میلیمتر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek PL2550

اسکنر فیدر و فلت پلاستک 2250
امکان اسکن رنگی دورو همزمان
اسکن روزانه توصیه شده 1500 برگ
سرعت اسکن 25 برگ در دفیفه و 50 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
پورت ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek PL2040

اسکنر فیدر و فلت پلاستک 2040
امکان اسکن رنگی دورو همزمان
اسکن روزانه توصیه شده 1000 برگ
سرعت اسکن 20 برگ در دفیفه و 40 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
پورت ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek OpticBook A360

اسکنر فلت ( مسطح ) پلاستک A 360
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 2.48 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 1.6 ثانیه
تکنولوژی CCD
اسکن روزانه توصیه شده 2500 برگ
رزولوشن 600 DPI
اسکنر OpticBook مخصوص کتاب

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek OpticBook A300

اسکنر فلت ( مسطح ) پلاستک A 300
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 2.48 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 2.48 ثانیه
تکنولوژی CCD
اسکن روزانه توصیه شده 5000 برگ
رزولوشن 1200 DPI
اسکنر OpticBook مخصوص کتاب

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek PS506U

اسکنر اسناد 506 پلاستک SmartOffice
ماکسیمم سایز اسکن A4
اسکن روزانه 6000 برگ
سرعت 50 برگ در دقیقه و 100 ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 100 برگی
امکان اسکن تا طول 5000 میلیمتر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید