اسکنر مایکروتک

حالت نمایش

Scanner Microtek ArtixScan DI 5260

اسکنر مایکروتک 5260 دی ای - Scanner Microtek 5260di
Model Type : MRS-600A4LADF
Scanner Type : Desktop color ADF scanner with flatbed
رزولوشن : 600 * 1200 dpi
سایز کاغذ : A4
ظرفیت فیدر 75 برگی
سرعت اسکن 60 برگی
فایل های قابل پشتیبان : TIF, BMP, PCX, PDF, DCX, JPG, TXT
پورت های ارتباطی : USB 2.0
امکان اسکن به صورت دورو خودکار
دارای 3 دکمه میانبر قابل برنامه ریزی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek ScanMaker s460

اسکنر مایکروتک 460 اس - Scanner Microtek s460
Model Type : MRS-4800U2
Scanner Type : Desktop color flatbed scanner
رزولوشن : 9600 * 4800 dpi
سایز کاغذ : A4
فایل های قابل پشتیبان : TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT
پورت های ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek ArtixScan DI 5250

اسکنر مایکروتک 5250 دی ای - Scanner Microtek 5250di
Model Type : MRS-600A4LADF
Scanner Type : Desktop color ADF scanner with flatbed
رزولوشن : 600 * 1200 dpi
سایز کاغذ : A4
ظرفیت فیدر 75 برگی
سرعت اسکن 50 برگی
فایل های قابل پشتیبان : TIF, BMP, PCX, PDF, DCX, JPG, TXT
پورت های ارتباطی : USB 2.0
امکان اسکن به صورت دورو خودکار
دارای 3 دکمه میانبر قابل برنامه ریزی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Microtek Scanner ArtixScan DI 2015c

اسکنر مایکروتک 2015 سی - Scanner Microtek 2015 c
Model Type : MRS-600U2ADF
Scanner Type : Desktop color ADF scanner with flatbed
رزولوشن : 600 * 1200 dpi
سایز کاغذ : A4
ظرفیت فیدر 50 برگی
سرعت اسکن 20 برگی
فایل های قابل پشتیبان : TIF, BMP, PCX, PDF, DCX, JPG, TXT
پورت های ارتباطی : USB 2.0
امکان اسکن به صورت دورو خودکار
دارای 3 دکمه میانبر قابل برنامه ریزی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek Scanmaker 1000XL Plus

اسکنر مایکروتک 1000 ایکس ال - Scanner Microtek 1000 xl
Model Type : MRS - 6400A3 Pl
Scanner Type : Desktop color flatbed scanner
رزولوشن : 3200 * 6400 dpi
سایز کاغذ : A3
فایل های قابل پشتیبان : TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT
پورت های ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek ScanMaker i800 Plus Pro Ai

اسکنر مایکروتک 800 ای - Scanner Microtek 80i
Model Type : MRS-9600TFU2L
Scanner Type : Desktop color flatbed scanner
رزولوشن : 9600 * 4800 dpi
سایز کاغذ : A4
فایل های قابل پشتیبان : TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT
پورت های ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek ScanMaker 5800

اسکنر مایکروتک 5800 - Scanner Microtek 5800
Model Type : MRS-2400A48U
Scanner Type : Desktop color flatbed scanner
رزولوشن : 4800 * 2400 dpi
سایز کاغذ : A4
فایل های قابل پشتیبان : TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT
پورت های ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
2
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek ArtixScan DI 5240

اسکنر مایکروتک 5240 دی ای - Scanner Microtek 5240di
Model Type : MRS-600U2ADF
Scanner Type : Desktop color ADF scanner with flatbed
رزولوشن : 600 * 1200 dpi
سایز کاغذ : A4
ظرفیت فیدر 75 برگی
سرعت اسکن 40 برگی
فایل های قابل پشتیبان : TIF, BMP, PCX, PDF, DCX, JPG, TXT
پورت های ارتباطی : USB 2.0
امکان اسکن به صورت دورو خودکار
دارای 3 دکمه میانبر قابل برنامه ریزی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek 9800XL Plus

اسکنر مایکروتک 9000 ایکس ال - Scanner Microtek 9000 xl
Model Type : MRS-3200A3L
Scanner Type : Desktop color flatbed scanner
رزولوشن : 1600 * 3200 dpi
سایز کاغذ : A3
فایل های قابل پشتیبان : TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT
پورت های ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek DI 6240s

اسکنر مایکروتک دی ای 6240 اس - Scanner Microtek 6240s
Model Type : MRS-600U2ADF
Scanner Type : Desktop color ADF scanner with flatbed
رزولوشن : 600 * 600 dpi
سایز کاغذ : A4
ظرفیت فیدر 100 برگی
سرعت اسکن 60 برگی
فایل های قابل پشتیبان : TIF, BMP, PCX, PDF, DCX, JPG, TXT
پورت های ارتباطی : USB 2.0
امکان اسکن به صورت دورو خودکار
دارای 3 دکمه میانبر قابل برنامه ریزی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek ScanMaker i2400

اسکنر مایکروتک 2400 ای - Scanner Microtek i2400
Model Type : MRS-2400U2C
Scanner Type : Desktop color flatbed scanner
رزولوشن : 4800 * 2400 dpi
سایز کاغذ : A4
فایل های قابل پشتیبان : TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT
پورت های ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek ScanMaker i460

اسکنر مایکروتک 460 ای - Scanner Microtek 460i
Model Type : MRS-4800U2LED
Scanner Type : Desktop color flatbed scanner
رزولوشن : 9600 * 4800 dpi
سایز کاغذ : A4
فایل های قابل پشتیبان : TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT
پورت های ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek XT6060

اسکنر مایکروتک ایکس تی 6060 - Scanner Microtek XT 6060
Model Type : MRS-600A3LED
Scanner Type : Desktop color flatbed scanner
رزولوشن : 600 * 600 dpi
سایز کاغذ : A3
فایل های قابل پشتیبان : TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT
پورت های ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Microtek DI 3130c

اسکنر مایکروتک دی ای 3130 سی - Scanner Microtek 3130 c
Model Type : MRS-600U2ADF
Scanner Type : Desktop color ADF scanner with flatbed
رزولوشن : 600 * 600 dpi
سایز کاغذ : A4
ظرفیت فیدر 100 برگی
سرعت اسکن 60 برگی
فایل های قابل پشتیبان : TIF, BMP, PCX, PDF, DCX, JPG, TXT
پورت های ارتباطی : USB 2.0
امکان اسکن به صورت دورو خودکار
دارای 3 دکمه میانبر قابل برنامه ریزی

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید