حالت نمایش

چاپگر سوزنی Epson PLQ22

سرعت چاپ : 480 كاراكتر در ثانیه
دارای پایانه های : Serial /Parallel/USB 2.0
یك نسخه اصلی و شش نسخه كپی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید