حالت نمایش

چاپگر سوزنی Tally Genicom TG5040

سرعت چاپ : 480 حرف در ثانیه
کیفیت چاپ : 360*360 dpi
پورت ارتباطی : پارالل - سریال - USB

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

چاپگر سوزنی Tally Genicom TG5130

سرعت چاپ : 400 حرف در ثانیه
کیفیت چاپ : 360*360 dpi
پورت ارتباطی : پارالل - سریال - USB

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

چاپگر سوزنی Tally Genicom TG5050

سرعت چاپ : 660 حرف در ثانیه
کیفیت چاپ : 360*360 dpi
پورت ارتباطی : پارالل - سریال - USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید