واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

Printer Citizen CT310

سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - SERIAL - PARALLEL

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-CTS 651

سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - SERIAL - PARALLEL - LAN

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-CTS 801

سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - SERIAL - PARALLEL - LAN

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-CTS 851

سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - SERIAL - PARALLEL - LAN

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-S 2000

سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - PARALLEL

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-S 4000

سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 1 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - PARALLEL

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-CTS 301II

سرعت چاپ : 160 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - SERIAL

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen CT601

سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - SERIAL - PARALLEL - LAN

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-CTS 281

سرعت چاپ : 80 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180
حداکثر عرض چاپ : 57 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید