حالت نمایش

Printer Citizen CMP 40 II

فیش زن سیتیزن مدل CMP 40 II
پرینتر فروشگاهی جهت صدور فیش
سیستم چاپ حرارتی
سرعت چاپ 80 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر 2 میلیون برش برگ
عرض رول قابل استفاده 104 میلیمتر
پورت اتصال USB - SERIAL

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen CT-S310II

فیش زن سیتیزن مدل CT-S310 II
پرینتر فروشگاهی جهت صدور فیش
سیستم چاپ حرارتی
سرعت چاپ 160 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر 2 میلیون برش برگ
عرض رول قابل استفاده 72 میلیمتر
پورت اتصال USB - SERIAL

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen CMP 20 II

فیش زن سیتیزن مدل CMP 20 II
پرینتر فروشگاهی جهت صدور فیش
سیستم چاپ حرارتی
سرعت چاپ 80 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر 2 میلیون برش برگ
عرض رول قابل استفاده 48 میلیمتر
پورت اتصال USB - SERIAL

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen CMP 30 II

فیش زن سیتیزن مدل CMP 30 II
پرینتر فروشگاهی جهت صدور فیش
سیستم چاپ حرارتی
سرعت چاپ 100 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر 2 میلیون برش برگ
عرض رول قابل استفاده 72 میلیمتر
پورت اتصال USB - SERIAL

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen CT310

فیش زن سیتیزن مدل CT310
پرینتر فروشگاهی جهت صدور فیش
سیستم چاپ حرارتی
سرعت چاپ 150 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر 2 میلیون برش برگ
عرض رول قابل استفاده 80 سانت
پورت اتصال USB - SERIAL - PARALLEL

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-CTS 651

سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - SERIAL - PARALLEL - LAN

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-CTS 801

سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - SERIAL - PARALLEL - LAN

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-CTS 851

سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - SERIAL - PARALLEL - LAN

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-S 2000

سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - PARALLEL

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-S 4000

سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 1 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - PARALLEL

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-CTS 301II

سرعت چاپ : 160 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - SERIAL

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen CT601

سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 2 میلیون برش برگ
پورت اتصال : USB - SERIAL - PARALLEL - LAN

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Citizen-CTS 281

سرعت چاپ : 80 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180
حداکثر عرض چاپ : 57 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید