حالت نمایش

PRINTER LEIBEL BROTHER PT_E100

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) برادر 100
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 20 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
کشور سازنده: چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL BROTHER PT_E200

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) برادر 200
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 20 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
کشور سازنده: چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL BROTHER QL_550

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) بیکسلون 220
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 250 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
کشور سازنده: چین

امتیازمحصول
3
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Brother PT_9700

لیبل زن Brother PT_7600
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
ماکزیمم ارتقاع چاپ: 27mm
عرض لیبل:36mm
طول لیبل:100mm
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
1
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Brother QL-700

لیبل زن Brother QL-700
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
ماکزیمم ارتقاع چاپ: 58mm
عرض لیبل:59mm
طول لیبل:1000mm
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Brother PT_1290

لیبل زن Brother PT_7600
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
ماکزیمم ارتقاع چاپ: 7mm
عرض لیبل:3mm
طول لیبل:
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Brother PT_9800 PCN

لیبل زن Brother PT_7600
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
ماکزیمم ارتقاع چاپ: 27mm
عرض لیبل:36mm
طول لیبل:
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Brother PT_2700

لیبل زن Brother PT_7600
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
ماکزیمم ارتقاع چاپ: 18mm
عرض لیبل:5mm
طول لیبل:300mm
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
2
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Brother PT_7600

لیبل زن Brother PT_7600
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
ماکزیمم ارتقاع چاپ: 58mm
عرض لیبل:28mm
طول لیبل:999mm
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید