حالت نمایش

نیکیتا LD-80B

سرعت شمارش برگ در دقیقه :800/1000/1200
ظرفیت ورودی اسکناس : 300 برگ
ظرفیت خروجی اسکناس : 200 برگ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

نیکیتا LD-90B

سرعت شمارش برگ در دقیقه : 1000/1200/1500
ظرفیت ورودی اسکناس : 500 برگ
ظرفیت خروجی اسکناس : 300 برگ

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

نیکیتا LD-2000

سرعت شمارش برگ در دقیقه : 800/1200/1600/2000
ظرفیت ورودی اسکناس : 800 برگ
ظرفیت خروجی اسکناس : 200 برگ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

نیکیتا LD-60B

تشخیص اسکناس جعلی در حین شمارش با خاصیت UV
ظرفیت ورودی اسکناس : 350 برگ
ظرفیت خروجی اسکناس : 200 برگ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

نیکیتا409A

سرعت شمارش :25 برگ در ثانیه
سیستم شمارش وکیومی بدون نیاز به بازکردن باندرول اسکناس

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید