حالت نمایش

Posiflex Barcode Scanner MK 5145

بارکد خوان پوزیفلکس ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 72 اسکن در ثانیه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Posiflex Barcode Scanner 3860

بارکد خوان پوزیفلکس ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 72 اسکن در ثانیه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید