واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

بارکد اسکنر Skynet 150N

مکانیزم اسکن : لیزری
نوع برداشت بارکد به صورت دستی و اتوماتیک
پورت : USB

امتیازمحصول
ناموجود

بارکد اسکنر Skynet 150W

مکانیزم اسکن : لیزری
نوع برداشت بارکد به صورت دستی و اتوماتیک
پورت : Wireless

امتیازمحصول
ناموجود