واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

Magner 85Series

تشخیص اسکناس جعلی در هنگام شمارش
انتخاب سرعت شمارش 600، 1200، 1600 برگ در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

Magner 95Series

تشخیص اصالت یرو و دلار در هنگام شمارش با استفاده همزمان از سنسورهای UV و MG
انتخاب سرعت شمارش 600، 1200، 1600 برگ در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد