حالت نمایش

Priner Magner

سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 1500.000 برش
فول پورت : USB

امتیازمحصول
3
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید