حالت نمایش

تبلت اپل iPad mini Wi-Fi - 16GB

ابعاد: 7.2 × 134.7 × 200 میلی متر - وزن: 312 گرم
Apple A7 Chipset Dual Core ARM
حافظه داخلی:حافظه داخلی 16 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی - وب کم دوربین1.2مگاپیکسلی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

تبلت اپل iPad Air 4G - 64GB

ابعاد: 7.5 × 169.5 × 240 میلی متر - وزن: 478 گرم
Apple A7 & M7 Chipset Dual Core CPU
حافظه داخلی:حافظه داخلی 64 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی از نوع iSight - وب کم دوربین مکالمات

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

تبلت اپل iPad Air 4G - 32GB

ابعاد: 7.5 × 169.5 × 240 میلی متر - وزن: 478 گرم
Apple A7 & M7 Chipset Dual Core CPU
حافظه داخلی:حافظه داخلی 32 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی از نوع iSight - وب کم دوربین مکالمات

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

تبلت اپل iPad Air Wi-Fi - 16GB

ابعاد: 7.5 × 169.5 × 240 میلی متر - وزن: 478 گرم
Apple A7 & M7 Chipset Dual Core CPU
حافظه داخلی:حافظه داخلی 16 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی از نوع iSight - وب کم دوربین مکالمات

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

تبلت اپل iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB

7.5 × 134.7 × 200 میلی متر - وزن: 331 گرم
Apple A7 Chipset Dual Core Cyclone CPU
حافظه داخلی 16 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی از نوع iSight - وب کم دوربین مکالمات

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

تبلت اپل iPad mini 2 with retina Display - WiFi- 128GB

7.5 × 134.7 × 200 میلی متر - وزن: 341 گرم
Apple A7 Chipset Dual Core Cyclone CPU
حافظه داخلی 128 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی از نوع iSight - وب کم دوربین مکالمات

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

تبلت اپل iPad Air Wi-Fi - 32GB

ابعاد: 7.5 × 169.5 × 240 میلی متر - وزن: 478 گرم
Apple A7 & M7 Chipset Dual Core CPU
حافظه داخلی:حافظه داخلی 32 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی از نوع iSight - وب کم دوربین مکالمات

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

تبلت اپل iPad mini 2 with retina Display - WiFi - 32GB

7.5 × 134.7 × 200 میلی متر - وزن: 341 گرم
Apple A7 Chipset Dual Core Cyclone CPU
حافظه داخلی 32 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی از نوع iSight - وب کم دوربین مکالمات

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

تبلت اپل iPad mini 2 with retina Display - 4G - 32GB

7.5 × 134.7 × 200 میلی متر - وزن: 341 گرم
Apple A7 Chipset Dual Core Cyclone CPU
حافظه داخلی 32 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی از نوع iSight - وب کم دوربین مکالمات

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

تبلت اپل mini 2 with retina Display 4,16G

7.5 × 134.7 × 200 میلی متر - وزن: 341 گرم
Apple A7 Chipset Dual Core Cyclone CPU
حافظه داخلی 16 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی از نوع iSight - وب کم دوربین مکالمات

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

تبلت اپل iPad Air 4G - 16GB

ابعاد: 7.5 × 169.5 × 240 میلی متر - وزن: 478 گرم
Apple A7 & M7 Chipset Dual Core CPU
حافظه داخلی:حافظه داخلی 16 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسلی از نوع iSight - وب کم دوربین مکالمات

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید