حالت نمایش

ویدئو پروژکتور Epson-EB-U42

ویدئو پروژکتور اپسون EB U42
نسبت کنتراست تصویر 15000:1
طول عمر لامپ 6000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
VGA - HDMI - USB - Video - Audio
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور Epson-EB-TW5600

ویدئو پروژکتور اپسون EH TW 5600
نسبت کنتراست تصویر 35.000:1
طول عمر لامپ 7.500 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type Mini-B, VGA in, HDMI in (2x), Composite in, MHL, Stereo mini jack audio out, Cinch audio in
پشتیبانی 3D :دارد

امتیازمحصول
1
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور جیبی Epson-EB-TW5650

ویدئو پروژکتور اپسون EH TW 5650
نسبت کنتراست تصویر 35.000:1
طول عمر لامپ 7.500 ساعت
وایرلس دارد
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type Mini-B, VGA in, HDMI in (2x), Composite in, MHL, Stereo mini jack audio out, Cinch audio in
پشتیبانی 3D :دارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور Epson-EB-X41

ویدئو پروژکتور اپسون EB X41
نسبت کنتراست تصویر 15000:1
طول عمر لامپ 6000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in, HDMI in (2x), Composite in, MHL, Cinch audio in
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور Epson-EB-S05

ویدئو پروژکتور اپسون EB S05
نسبت کنتراست تصویر 13000:1
طول عمر لامپ 10000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in, HDMI in (2x), Composite in, MHL, Cinch audio in
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور Epson-EB-S41

ویدئو پروژکتور اپسون EB S41
نسبت کنتراست تصویر 13000:1
طول عمر لامپ 10000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in, HDMI in (2x), Composite in, MHL, Cinch audio in
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور Epson-EB-X05

ویدئو پروژکتور اپسون EB X05
نسبت کنتراست تصویر 13000:1
طول عمر لامپ 10000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in, HDMI in (2x), Composite in, MHL, Cinch audio in
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EB-965H Projector

ویدئو پروژکتور اپسون PowerLite 965H
نسبت کنتراست تصویر 10000:1
طول عمر لامپ 10.000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
Composite - S-Video - VGA In - VGA In - HDMI
Audio Out - Network - USB - USB - RS232 - HDMI
Audio In - Audio In - VGA Out - Audio In
پشتیبانی 3D :ندارد

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EB 595Wi projector

ویدئو پروژکتور اپسون EB 595Wi
نسبت کنتراست تصویر 10000:1
طول عمر لامپ 6000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
Sync. out, Sync. in, Finger-touch interface, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A, Wired Network, Stereo mini jack audio in (3x), Microphone input, Stereo mini jack audio out, MHL, S-Video in, HDMI in (2x), VGA out, VGA in (2x), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), RS-232C
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EB 1970 projector

ویدئو پروژکتور اپسون EB 1970w
نسبت کنتراست تصویر 10.000:1
طول عمر لامپ 4000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
Wired Network, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, MHL, Component in, Composite in, HDMI in (2x), VGA out, VGA in (2x), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, RS-232C, USB 1.1 Type A
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EB-536Wi projector

ویدئو پروژکتور اپسون EB 536Wi
نسبت کنتراست تصویر 16.000:1
طول عمر لامپ 10.000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
Sync. out, Sync. in, Cinch audio in, Microphone input, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, S-Video in, Component in (2x), Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), Wired Network, RS-232C, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EB 685w projector

ویدئو پروژکتور اپسون EB 685w
نسبت کنتراست تصویر 14000:1
طول عمر لامپ 10000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, HDMI in (3x), Composite in, RGB in (2x), RGB out, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (3x), Microphone input, Wired Network, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in (2x), VGA out, MHL
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EH-TW6700 projector

ویدئو پروژکتور اپسون EH TW-6700
نسبت کنتراست تصویر 70.000:1
طول عمر لامپ 3.000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless Network (optional), VGA in, HDMI in (2x), MHL, Stereo mini jack audio out
پشتیبانی 3D :دارد

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EB 520 projector

ویدئو پروژکتور اپسون EB 520
نسبت کنتراست تصویر 16000:1
طول عمر لامپ 10000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Wired Network, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in, Composite in, Component in (2x), S-Video in, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), Microphone input, Cinch audio in
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EH-TW6600 projector

ویدئو پروژکتور اپسون EH TW-6600
نسبت کنتراست تصویر 70.000:1
طول عمر لامپ 2.500 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A, Stereo mini jack audio out, MHL, Component in, Composite in, HDMI 1.4 (2x), VGA in, Trigger out, HDMI in (2x), RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g (optional)
پشتیبانی 3D :دارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EH-TW7300 projector

ویدئو پروژکتور اپسون EH TW-7300
نسبت کنتراست تصویر 160.000:1
طول عمر لامپ 5.000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Wireless Network (optional), Trigger out, VGA in, HDMI in (2x), HDMI (HDCP 2.2), Wired Network
پشتیبانی 3D :دارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson VS-340 projector

ویدئو پروژکتور اپسون VS-340
نسبت کنتراست تصویر 15000:1
طول عمر لامپ 10000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in, HDMI in, Composite in, Cinch audio in, S-Video in
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EH-LS10000 projector

ویدئو پروژکتور اپسون EH-LS10000
نسبت کنتراست تصویر 1.500:1
طول عمر لامپ 5.000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
Component in, HDMI in (2x), HDMI (HDCP 2.2), Composite in, HDMI 1.4, Trigger out (2x), Wired Network, RS-232C, USB 2.0 Type Mini-B, VGA in
پشتیبانی 3D :دارد

امتیازمحصول
2
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EB TW570 projector

ویدئو پروژکتور اپسون EH TW 570
نسبت کنتراست تصویر 15.000:1
طول عمر لامپ 6.000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
Cinch audio in, Stereo mini jack audio out, MHL, S-Video in, HDMI 1.4, VGA in, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A, HDMI in
پشتیبانی 3D :دارد

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson EB 535w projector

ویدئو پروژکتور اپسون EB 535w
نسبت کنتراست تصویر 16000:1
طول عمر لامپ 10000 ساعت
پورت های ورودی و خروجی :
Cinch audio in, Microphone input, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, S-Video in, Component in (2x), Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), Wired Network, RS-232C, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A
پشتیبانی 3D : ندارد

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید