واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

ویدئو پرژکتور Optoma EW605ST

محل اتصال: سقف ، زمین
رزولوشن: 1024x768 XGA Pixels
اتصالات : پورت HDMI - پورت آدیو - پورت کامپوزیت - درگاه USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پرژکتور Optoma EX542I

محل اتصال: سقف ، زمین
رزولوشن: 1024x768 XGA Pixels
اتصالات : پورت HDMI - پورت آدیو - پورت کامپوزیت - درگاه USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پرژکتور Optoma HD33

محل اتصال: زمین
رزولوشن: (1920x1080) Pixels 1800
اتصالات : پورت HDMI - پورت کامپوننت - پورت کامپوزیت

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پرژکتور Optoma PICO PK120

محل اتصال:زمین
رزولوشن: 640x360 XGA Pixels
اتصالات : پورت HDMI - پورت آدیو - پورت کامپوزیت - درگاه USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پرژکتور Optoma DX329

محل اتصال: سقف ، زمین
رزولوشن: 1024x768 XGA Pixels
اتصالات : پورت HDMI - پورت آدیو - درگاه USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پرژکتور Optoma PICO PK301

محل اتصال: زمین
رزولوشن: 1024x768 XGA Pixels
اتصالات : پورت HDMI - درگاه USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

ویدئو پرژکتور Optoma EH1020

رزولوشن: 1920x1080 Pixels
اتصالات : پورت HDMI
مشخصات لامپ: 3000 انسی

امتیازمحصول
موجود می باشد

ویدئو پرژکتور Optoma H180X

محل اتصال: سقف ، زمین
رزولوشن: 1280x800 HD Pixels
اتصالات : پورت HDMI - پورت آدیو - پورت کامپوزیت

امتیازمحصول
موجود می باشد

ویدئو پرژکتور Optoma M745X

محل اتصال: سقف ، زمین
رزولوشن: 1024x768 XGA Pixels
اتصالات : پورت HDMI - پورت آدیو - پورت کامپوزیت - درگاه USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

ویدئو پرژکتور Optoma M445S

محل اتصال: سقف ، زمین
رزولوشن: 800x600 SVGA Pixels
اتصالات : پورت HDMI - پورت آدیو - پورت کامپوزیت - درگاه USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

ویدئو پرژکتور Optoma HD131Xe

محل اتصال: سقف ، زمین
رزولوشن: 1920x1080 Pixelss
اتصالات : ورت HDMI - پورت آدیو - پورت کامپوزیت - درگاه USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

ویدئو پرژکتور Optoma W306ST

محل اتصال: سقف ، زمین
رزولوشن: 1280x800 WXGA Pixels
اتصالات : پورت HDMI - پورت آدیو - پورت کامپوزیت - درگاه USB - ورودی میکروفن

امتیازمحصول
موجود می باشد

ویدئو پرژکتور Optoma X305ST

محل اتصال: سقف ، زمین
رزولوشن: 1024x768 XGA Pixels
اتصالات : پورت HDMI - پورت آدیو - پورت کامپوزیت - درگاه USB

امتیازمحصول
موجود می باشد