کد خطاهای پرینتر های جوهری کانن

تاریخ خبر: 1393/5/15

کد خطاهای پرینتر های جوهری کانن

مطالب این سایت توسط کاربران حرفه ای و با مشاوره کارشناسان فروش و فنی ارائه میشود کپی برداری از مطالب این سایت بدون درج نام منبع کاملا" غیر قانونی و غیر اخلاقی بوده
قابل توجه شما مشتریان گرامی این مطالب جهت آگاهی شما نصبت به خطا های پرینتر شما میباشد هر گونه اقدام جهت رفع ایراد دستگاه به غیر از تکنسین های مربوطه باعث آسیب رساندن به پرینتر شما می باشد و همچنین ممکن است تعمیر توسط افراد عادی باعث عدم تعمیر پرینتر توسط کارشناس فنی ما شود


1- Error Code 1000
عدم وجود کاغذ در کاست یا ریل
2- Error Code 1001
عدم وجود سی دی ی خشاب سی دی برای چاپ روی سیدی
3- Error Code 1002
عدم وجود سی دی یا دی وی دی
4- Error Code 1003
عدم وجود کاغذ در کاست
5- Error Code 1300
گیر کردن کاغذ
6- Error Code 1301
گیر کردن کاغذ در قسمت ریل کاغذ
7- Error Code 1304
گیر کردن کاغذ در کاست
8- Error Code 1250
باز بودن درب یا کاور رو
9- Error Code 1600
تعویض جوهر خالی با جدید
10- Error Code 1660
نصب جوهر جدید که چراغ آن قرمز و ثابت باشد
11- Error Code 1401
عدم نصب هد یا خرابی آن
کد های دیگر در مراحل بعد اعلام می شود